Bliv bedre til at styre dine tanker og følelser

Få bedre kontrol over din psykiske energi

Karakteristisk for bevidsthedsindholdet er tilstedeværelsen af tanker og følelser i form ad en psykisk energi. Den psykiske energi kan konstateres ganske enkelt ved at man blot lukker øjne og ører og konstaterer at der inde i 'det indre' uafbrudt 'løber en strøm' af forestillinger, billeder, tanker og følelser.

Det afgørende udtryk for psykisk energi er den konstante bevidsthedsstrøm som alle kender fra sig selv. Den løber automatisk, kræver ingen beslutning og er svær at standse. Den fortsætter under søvnen og er altså lige så meget en underbevidsthedsstrøm, der fx giver sig udslag i drømmevirksomhed.

Gennem introspektion og selviagttagelse (kigge ind i os selv) kan vi iagttage bevidsthedsstrømmen, der udgøres af både bevidste såvel som ubevidste følelser og tanker, der kan være forbundet på to måder.

De kan være:

1. intense og ustabile (ophidselse, begejstring, hysteri, handlen

2. svage og stabile (logik, fornuft, analyse, overvejelse)

Vigtigt at forstå er, at noget aktivt i selve vores bevidsthed kan adskille sig fra noget andet aktivt, og overtage kontrollen og styre bevidsthedstilstanden i en anden retning. 

Det, at være ved bevidsthed betyder, at psyken kan kigge på sig selv, hvilket i grunden er mærkeligt, og kun noget mennesket er i stand til. Et dyr kan ikke kigge ind i sig selv, og tage stilling til sine egne tanker, følelser eller forestillinger. 

Dette giver mennesket nogle store fordele. 

Man kan forestille sig, at man står midt i et raseriudbrud. Man er blevet grebet af instinktiv vrede (intense og ustabile følelser) og herfra kan det gå rigtig galt. Pludseligt vågner en anden del af vores bevidsthed, og bliver opmærksom på hvad der foregår, nemlig at vi er blevet til ren vrede. Med denne selviagttagelse sker der en forskydning fra vreden (svage og stabile følelser), og man kan nu trække sig ud af vredesfølelsen før den får skabt problemer. Evnen til at veksle mellem intense og ustabile og svae og stabile er afgørende for at 

Bliv meget bedre til introspektion og selviagttagelse

Vi skal bestræbe os på er at styrke vores evne til at overveje og reflektere frem for blot at handle og reagere.

Du kan faktisk blive dygtig til at få bedre kontrol over dine tanker og følelser på et højere niveau - et nyt bevidsthedsniveau der vil medvirke til, at du vil opleve helt nye grader af frihed, mere varme og sunde relationer, mere livsglæde, selvstændighed og ikke mindst autonomi

Nedenfor kan du læse videre om arbejdet med dine tanker og følelser

1.

Noget inde i psyken kan altså adskille sig fra noget andet, og således får vi muligheden for at iagttage vores egne tanker. Det er ret fantastisk og meget mystisk, denne mulighed for introspektion eller selviagttagelse. 

2.

Noget subjektivt (dig) har gjort noget andet af dig selv objektivt (ex. en tanke, følelse eller adfærd). Hvorfor er jeg ked af det? Her distancerer man sig fra en tristhed eller gråd, ved at udsætte følelsen for refleksion. Det betyder bestemt ikke, at følelsen går væk, men at den nu ikke længere fungerer ubevidst og har den fulde kontrol over dig. 

3.

Vi kan kigge ind og vi kan kigge ud, men vi kan ikke gøre begge dele samtidigt. Vi kan være i en følelse og mærke den intenst (et intenst kys), eller vi kan tænke over kysset, og mærke at det intense kys falmer, som vi anvender svage og stabile følelser til at tænke og analysere. 

Den umiddelbare følelsesvirkning kvæles af analyse. 

 

4

Forskellen er nu, at følelsen er blevet sat i ”projektørlyset “og skal forklare sin tilstedeværelse. Jeg har tvunget en del af min bevidsthed/ubevidsthed/instinkt i en anden tilstand da jeg har gjort følelsen (vreden) til et genstandsfelt/objekt.

5.

Vores frihed som mennesker findes gennem evnen til at lave sondringer mellem de forskellige tanker og følelser. Lade os tage det populære eksempel angst:

Jeg har angst dvs. mærker en irrationel frygt i forhold til ensomhed, tomhed eller fugle etc. Nu vælger jeg at objektivisere angsten dvs. jeg adskiller mig selv fra det 'jeg', der har angsten, og derved distancerer jeg mig fra det gamle jeg, og skabet et nyt jeg, der iagttager det nu gamle og erstattede jeg. På den måde skaber jeg distance til angsten, der før var en del af mit jeg, ja følelsen var så stærk, at mit gamle jeg og følelsen af angst var én og samme. Men ikke nu. Nu iagttager jeg angsten og gør den til genstand for analyse. Dermed ikke sagt, at angsten forsvinder, men enhver analyse udelukker den fuldstændige væren i angsten. 

6.

Personlig udvikling, modenhed og selvstændighed kræver at man løbende gør den ubevidste (primitive) del af sin psyke bevidst ved at udfordre den, stille den spørgsmål, tvinge den til at forklare sine reaktionsmønstre, sin ophidselse, vredesudbrud mv. 

Styrer dine intense eller stabile tanker og følelser dig?

Hvor er 'du' henne i dine følelser?

Få styr på dine ubevidste barnlige følelser