Lær at blive en mere selvsikker mor eller far

Føler du nogle gange at forældrelivet er vanskeligt? At din rolle som mor eller far er præget af usikkerhed og famlen efter sikre holdepunkter? Oplever du også at det kan være svært at sætte grænser samt stole på dine egne indre værdier? Ønsker du også helst at du bliver enig med dine børn, og der er fred i huset? Viborg mor og far barn opdragelse usikker hvad gør jeg.

1. Du er ikke den eneste usikre forælder i verden

Alle ønsker vi kun det allerbedste for vores børn, men sikkert er det også, at vi ønsker at have det godt med os selv. Tanken om at være en dårlig og måske uretfærdig forældre kan være skræmmende. Naturligvis kan den det. Man forstår godt at bogreolerne i mange hjem er fyldt med selvhjælpsbøger omhandlende hvordan man bliver en god forælder.

I dag er situationen den at rigtig mange forældre er usikre i forhold til at skulle opdrage og sætte faste rammer og regler for deres børn. Ja, mange foretrækker ligefrem at administrere reglerne på arbejdspladsen frem for at skulle gøre det på hjemmefronten. Forståeligt nok. På arbejdet kan man jo være professionel og objektiv, og reglerne skal ikke diskuteres og forklares igen og igen.  

Og indrømmet, det ville da også være lettere, hvis der fandtes et simpelt regelsæt, som alle i familien tog til sig og efterlevede. Hvor der var enighed om hvad der var rigtig og hvad der var forkert. Praktisk ville det være, at der fandtes en forældrehåndbog hvor far og mor kunne slå op i, når konflikterne blev tilspidset og resolutte handlinger påkrævet.  Viborg og hjælp til vores barn.

2. Vi kan ikke vide alting

Mange tror, at en god forælder er én, der har styr på alverdens fakta og kendsgerninger – at det er én, der tager oplyste og fornuftige beslutninger. Dette skyldes måske den tid vi lever i. Vi er blevet meget glade for videnskab og evidensbaseret forskning. Når vi har sikre fakta, så kan vi jo også foretage sikre valg, der giver gode resultater. Det er derfor vi tænker endeløst om alting – vi leder efter sandheden, den rette og rigtige måde, at leve og handle på. Vores barn er ked af det. 

Men uanset hvor meget vi ved, så kan vi ikke vide alting. Vi kan aldrig få alle fakta og kendsgerninger til rådighed, og livet forlanger jo handling og valg, hver eneste dag. Man forstår derfor godt at så mange forældre i dag bliver usikre og søgende efter holdepunkter.  

"Det er sundt at undre sig såvel som tvivle på sine egne sandheder og overbevisninger. Men som forælder er vi for vores børn, den ordensopretholdende faktor i en kaotisk verden. Forælderen er den, der skaber orden, og forhindrer, at livet bliver et kaotisk helvede. Dette betyder, at barnet altid skal fornemme forælderens tro på livet - at troen altid er større end tvivlen. Vakler vi for meget, så begynder vores børn at føle usikkerhed.

Mange tror, at en god forælder er én, der har styr på alverdens fakta og kendsgerninger – at det er én, der tager oplyste og fornuftige beslutninger. Dette skyldes måske den tid vi lever i. Vi er blevet meget glade for videnskab og evidensbaseret forskning. Når vi har sikre fakta, så kan vi jo også foretage sikre valg, der giver gode resultater. Det er derfor vi tænker endeløst om alting – vi leder efter sandheden, den rette og rigtige måde, at leve og handle på. Vores barn er ked af det. 

Men uanset hvor meget vi ved, så kan vi ikke vide alting. Vi kan aldrig få alle fakta og kendsgerninger til rådighed, og livet forlanger jo handling og valg, hver eneste dag. Man forstår derfor godt at så mange forældre i dag bliver usikre og søgende efter holdepunkter.  

3. Vær ikke bange for at føle efter dine frustrationer eller ærgrelser

Hos Munk Schandorff har vi igennem flere år rådgivet og vejledt fædre og mødre i hvordan de bedst muligt har kunnet påtage sig en solid og sikker forældrerolle. 

Det er ofte en stor overraskelse for forældre, når vi først og fremmest beder dem begynde at stole på deres umiddelbare intuition og mavefornemmelse, når de praktiserer en aktiv forældrerolle (ja, faktisk i alle livssituationer). 

Men i grunden er hemmeligheden bag enhver stærk forælderrolle (og stærkt menneske) følgende: følingen med det indre og ubevidste - dvs. kunsten at turde stole på sin umiddelbare fornemmelse. 

4. Nogle gode husråd til forældre og kommende forældre

Kunsten at foretage skøn og vurdering

Situationen er den, at vores styrke som forældre ikke kun findes i den mængde af viden, vi har til rådighed. Den findes faktisk først og fremmest i vores evne til at foretage sunde skøn og vurderinger. Forældrestyrken findes i det forhold, at vi tør handle og tage beslutninger, selv om vi netop ikke ved alting. 

 

Stol på din intuition og umiddelbare vurdering

Vi må acceptere den simple kendsgerning, at vi ikke kan vide alting og derfor ikke kan tænke os til alle løsninger. For meget tænkning giver angst. Vi må derfor ofte, når beslutninger skal tages, foretage et fornuftigt overblik over situationen (tænkning/analyse) og så derefter anvende vores intuition (intuition/ mærke efter i maven). Det lyder måske lidt usikkert, men det er faktisk den stærkeste måde, at gribe livet og tilværelsen an på. 

Vi vil lave fejl som forældre, men det må ikke gøre os usikre og famlende. Fejl erkendes og rettes op som man erfarer dem. Længere er den ikke. 

 

To afgørende ting vil ske for dig

Der sker to vigtige ting, når du slipper hjernens mange tanker og spekulationer og i langt højere grad benytter hjertets intuition og din mavefornemmelse. 

1: Du bliver mere levende, ærlig og autentisk, som du veksler mellem hjernens fornuft og hjertets føling. Dette fordi du nu lærer at stole på din indre væsenskerne, og tør handle på din føling og fornemmelse: 

2: Dit barn får den bedste forberedelse til voksenlivet. Dette fordi du viser dit barn, at du i din håndtering af det komplekse menneskeliv har en ubevidst føling med dine indre intuitive ressourcer, og du tør stole på dine usynlige værdier og indre fornemmelser.