Kort introduktion til ST-behandling

Hvad er ST-behandling? 

ST-behandling (også kaldet ubevidst terapi) er en præcisionspsykologi, der er udviklet til at hjælpe mennesker, der lider af irritabel tyktarm og migræne. 

Hvad er nyt?

ST-behandling har vist sig i stand til at kunne fjerne årsagen til bestemte kroniske lidelser. Dette sker gennem en såkaldt skånsom ubevidst terapi, hvor man finder de aktive bevidsthedsfænomener, der via kroppens autonome nervesystem forstyrrer kroppen. 

Hvem har brug for ST-behandling?

Alle der lider af kroniske lidelser, som sundhedsvæsenet ikke kan finde en medicinsk årsag til kan få stort udbytte af ST-behandling. 

Hvor sikker er behandlingsmetoden?

ST-metoden er særdeles effektiv, og den er det første behandlingstilbud i Danmark, der kommer med tilfredshedsgaranti på alle ST-behandlinger af migræne og irritabel tyktarm. 

Hvor lang tid varer effekten?

Effekten er efter alt at dømme livsvarig. Vi får sjældent tilbagemeldinger om tilbagefald. Sker dette, så iværksætter vi en yderligere behandling, og fjerner de dele, der stadig forstyrrer. 

Virker ST-metoden på andet end migræne og irritabel tyktarm?

Ja, ST-behandling virker på et bredt spektrum af psykiske og kroniske lidelser, herunder angst, depression, kroniske smerter, fobier mv. 

Hvad koster behandling?

Første konsultation koster altid kr. 1000,- og er ikke refunderbar. De enkelte ST-behandlinger koster kr. 700,- pr. gang og disse betalinger kan og vil blive refunderet, hvis behandlingen ikke virker tilfredsstillende.

Vi har valgt at lave en prissætning, der tager forbehold for, at det er meget forskelligt, hvor mange behandlinger, der er nødvendige for den enkelte person. Læs mere om priser her

ST-behandlingens effekt på irritabel tyktarm

Hvad kan ST-behandling hjælpe med?

ST-behandling er indtil videre den eneste behandlingsform, der tilbyder at kunne fjerne årsagen til lidelsen. Dette ved at fjerne de ubevidste følelser, der påvirker tarmens glatte muskler via det autonome nervesystem. 

Men man kan jo ikke bevise hvad der forårsager irritabel tyktarm?

Det er rigtigt. 

Lægevidenskaben kan ikke finde en organisk årsag til lidelsens opståen. Dette skyldes med al sansynlighed, at lidelsen alene er en psykosomatisk lidelse, der opstår som et led i den psykologiske opbygning af personligheden. 

Underbevidstheden glemmer aldrig! Alle erfaringer medfører emotionelle påvirkninger af kroppen - nogle af disse får et uhensigtsmæssigt og permanent mønster. 

Den bedste forklaring på en årsag er, at det er bevidsthedsfænomener - erfaringer, sanseindtryk og ubevidste følelser - der på psykosomatisk vis påvirker tarmens glatter muskler.

Hvad er anderledes ved ST-behandling?

ST-metoden antager, at irritabel tyktarm er en psykosomatisk lidelse, der er forårsaget af ubevidste følelsesmæssige oplevelser, der er blevet låst fast i kroppen.

Selve behandlingsmetoden hander udelukkende om at fjerne de fastlåste ubevidste følelser og bevidsthedsfænomener, der er i stand til at påvirke tarmens glatte muskler via det autonome nervesystem. 

Når den psykologiske årsag er lokaliseret, identificeret og fjernet, så forsvinder irritabel tyktarm-lidelsen.

Målet med ST-behandling er at fjerne lidelsen totalt eller som minimum skabe 80 % bedring.