Det absolut vigtigste arbejde i en pykoterapeutisk proces er, at gøre det ubevidste bevidst. En stigende selvbevidsthed er den eneste metode til at blive fri af det selvskabte helvede, vi kan befinde os fanget i.

Der er to sider af psykologisk arbejde. Den ene er:

1: at kunne skelne mellem dig selv og andre mennesker, og den anden er,  

2: at vide hvad det er, du ser. 

Vi kalder det også bevidstheden om forskellen mellem dit indre og psykiske liv og så din ydre omverden, som du deler med alle dine medmennesker. 

Vi lever i to verdener