Hvad er hypnose

Hypnose og hypnoterapi er vejen til hurtig forvandling

Hypnose er en tilstand af psykisk og fysisk afslapning, hvorunder kritik og dømmekraft i højere eller mindre grad neddæmpes, og hvorunder hypnotisøren er i kontakt med de ubevidste kræfter, som styrer både fysiske og psykiske funktioner, således at påvirkning heraf kan ske. Hypnose har i mange år været et populært fænomen i underholdningsbranchen, og mens det ofte er blevet beskrevet som et slags sovestadie, så er det faktisk en bevidsthedstilstand, der bedst kan karakteriseres som EN SKARPT FOKUSERET OPMÆRKSOMHED - en slags superbevidsthed, hvor nye vaner og mønstre kan skabes på kort tid. 

1. Hvad er hypnose?

Hypnose er en bevidsthedstilstand, hvor man er meget PÅVIRKELIG og hvor ens fantasi er åben for at skabe intense og levende tanker, følelser og forestillinger. 

Hypnose kan bedst sammenlignes med dagdrømmeri. Når man dagdrømmer er man fuldt ud bevidst, dvs. man er ikke længere forstyrret eller påvirket af de omgivelser, der befinder sig omkring en i tid og rum. Man er faldet i staver og gået ind i sit indre liv.  

Hypnose er som behandlingsform en direkte vej til vores levende underbevidsthed, dvs. den del af os, som vi ikke ser eller mærker i hverdagen, men kun oplever i vores drømme.

2. Hvad kan vi bruge hypnose til?

Normalt er du ikke bevidst om alle de mange tankeprocesser, der finder sted i din i sind og i din psyke. Du bruger det meste af tiden i din vågne tilstand, på de mange praktiske ting, der er umiddelbart foran dig, og kræver megen tid og opmærksomhed. Det kan være arbejde, opgaver, projekter, pligter osv. 

Tænk en gang over hvor mange tanker, følelser og handlinger, der styres helt automatisk af din underbevidsthed. Den løser langt de fleste af disse opgaver ved at give den nødvendige viden og informationer til din bevidsthed, således du hurtigt og effektivt kan tænke og handle som du skal, i alle de uendeligt mange udfordringer, som dagen er fuld af. Og heldigvis for dette. 

3. Din bevidsthed og underbevidsthed samarbejder hele tiden

Det interessante er, at din bevidsthed og underbevidsthed altså samarbejder UDEN at du som sådan påvirker og styrer processen. Skulle du styre alle processerne, så ville du ikke få foretaget dig meget i løbet af en dag. 

Din underbevidsthed (eller din automatbevidsthed) tager sig også af alle de ting, du gør automatisk. Det kan være hvordan du trækker vejret eller hvordan du kigger i spejlene, når du kører bil. 

Sagt på anden vis, så er din underbevidsthed et slags styresystem, der styrer tingene bag kulissen. På mange måder er din bevidsthed - eller dit ego og din personlighed - et reskab for noget meget komplekst og levende ubevidst. Og det er en stor overraskelse for mange, for vi vil jo gerne selv kunne styre det hele og have den fulde kontrol. 

4. Underbevidstheden bestemmer dit liv

De fleste af os har prøvet at rødme, uden at kunne gøre noget ved det. Rødmen er en følelsestilstand (du er forlegen, genert eller føler skam) der overføres til kroppen. Gennem underbevidstheden påvirkes blodkarrene i huden, så de udvider sig og huden bliver rød. Omvendt kan man blive "bleg af skræk", når blodkarrene trækker sig sammen. De fleste har nok også prøvet at få hjertebanken eller mavekneb ved stærke følelser. Alle disse reaktioner i kroppen stammer fra psyken og man kan altså bare ikke beslutte sig for at stoppe dem.

5. Man arbejder med psyken UDEN at den modarbejder forandringsprocessen

Formålet med hypnosebehandling er at påvirke underbevidstheden, så den samarbejder med bevidstheden i stedet for at modarbejde den. Hypnosebehandling er behagelig, uden nogen form for skadelige bivirkninger, og som regel virker den meget hurtigt og effektivt. Derfor bruger lægevidenskaben i stigende grad hypnosebehandling overfor nervøse og psykiske lidelser - med glimrende resultater.

6. Sådan føles det at blive hypnotiseret

Der er ikke noget mystisk eller dramatisk ved at være i hypnose og du kan hele tiden følge med og forstå hvad der sker. Det er lidt som at sætte sig i en biograf, og så vælge at se en film, og så til enhver tid være i stand til at rejse sig og gå ud af biografen. 

Selv om du er meget afslappet i hypnosen, så har du altid kontrollen, hvilket betyder, at du til enhver tid kan vælge at "vågne" også selv om du er i fuld hypnose. Det er således ikke sandt, når der siges, at den hypnotiserede mister bevidstheden og falder i søvnlignende tilstand. Det er den tilstand, der er kendt fra tv-shows, men det har intet med professionel og terapeutisk hypnosebehandling at gøre. Hypnoseshow er blot leg med fantasi - hvor man gennem hypnose giver sig selv lov til at lege frit som et barn

I hypnosen kan du falde i en søvnlignende tilstand, men det er ikke den samme søvn, som den, du oplever om natten i din seng. Så har du brug for hurtigt forandring, så er hypnose et effektivt redskab, der er ganske ufarligt, men dog stadig utroligt bevidsthedsudvidende. 

"Hypnose er en tilstand af psykisk og fysisk afslapning, hvorunder kritik og dømmekraft i højere eller mindre grad neddæmpes, og hvorunder hypnotisøren er i kontakt med de ubevidste kræfter, som styrer både fysiske og psykiske funktioner, således at påvirkning heraf kan ske." 

Rygestop

Hypnose er af de mest effektive metode til at holde op med at ryge. Omkring 80 procent bliver fri for tobakken allerede efter én til behandlinger. I princippet kan alle stoppe med at ryge. Det kræver blot, at forandringsprocessen med afvænning gribes ordentligt an. Situationen er dog den, at de fleste begår den fejl, at de sætter viljen ind mod tobakken.

Des mere, man koncentrerer sig om at bekæmpe rygetrangen, jo mere tænker man på tobak og kæmper mod trangen til at ryge. Man vinder så at sige krigen ved at opgive kampen. Tobaksafhængigheden er således en vane, der som alle andre vaner har hjemme i den menneskelige underbevidsthed. Enhver dårlig vane bekæmpes derfor mest effektivt, når underbevidstheden bliver påvirket. Og netop en sådan påvirkning sker bedst gennem hypnose. 

Andre problemer, som hypnose og hypnoterapi kan hjælpe med:

Depression

Søvnløshed

Panik og uro

Lavt selvværd

Fordøjelsesbesvær

Vægtproblemer

Afhængighedsproblemer

Ubevidste fortrængninger

Eksamensangst

Præstationsangst

Sekusualforstyrrelser

Traumer

Tankemylder