Hypnose og hypnoterapi er vejen til hurtig forvandling

Hos Munk Schandorff vil vi gerne slå et slag for hypnosens fantastiske muligheder for at skabe helhed, styrke og velvære hos alle mennesker. Hypnosen giver os hver især mulighed for at få livsnødvendig føling med vores indre og ubevidste liv, således der sker en forvandling i vores psyke og bevidsthed.

Vi bruger derfor naturligvis også hypnose som et redskab til næsten alle former for personlighedsudvkling og psykisk velvære. 

Noget nyt hos Munk Schandorff er præstationshypnose, som har været meget efterspurgt her i 2019. Præstationshypnose er en særlig hypnose, som sikrer dig din absolut bedste præstation uanset om du skal springe til et ridestævne eller holde oplæg på 500 medarbejdere.

Læs videre nedenfor og bliv klogere på hypnosens muligheder og relevans. 

1. Hvad er hypnose?

Hypnose har i mange år været et populært fænomen i underholdningsbranchen, og mens det ofte er blevet beskrevet som et slags sovestadie, så er det faktisk en bevidsthedstilstand, der bedst kan karakteriseres som en skarpt fokuseret opmærksomhed - en slags 'superbevidsthed', hvor nye vaner og mønstre kan skabes på kort tid. 

Hypnose er en tilstand af psykisk og fysisk afslapning, hvorunder ens kritik og dømmekraft i højere eller mindre grad neddæmpes, og hvorunder hypnotisøren er i kontakt med de ubevidste kræfter, som styrer både fysiske og psykiske funktioner, således at positiv påvirkning heraf kan ske. 

Man forsvinder en i en behagelig bevidsthedstilstand, hvor man er meget påvirkelig, og hvor ens fantasi er åben for at skabe intense og levende tanker, følelser og forestillinger, og det kan bedst sammenlignes med dagdrømmeri. Når man dagdrømmer er man fuldt ud bevidst, dvs. man er ikke længere forstyrret eller påvirket af de omgivelser, der befinder sig omkring en i tid og rum. Man er faldet i staver og gået ind i sit indre liv.  

Som behandlingsform er hypose en direkte vej til vores levende underbevidsthed, dvs. den del af os, som vi ikke ser eller mærker i hverdagen, men kun oplever i vores drømme.

2. Hvad kan vi bruge hypnose til?

Normalt er du ikke bevidst om alle de mange tankeprocesser, der finder sted i din i sind og i din psyke. Du bruger det meste af tiden i din vågne tilstand, på de mange praktiske ting, der er umiddelbart foran dig, og kræver megen tid og opmærksomhed. Det kan være arbejde, opgaver, projekter, pligter osv. 

Tænk en gang over hvor mange tanker, følelser og handlinger, der styres helt automatisk af din underbevidsthed. Den løser langt de fleste af disse opgaver ved at give den nødvendige viden og informationer til din bevidsthed, således du hurtigt og effektivt kan tænke og handle som du skal, i alle de uendeligt mange udfordringer, som dagen er fuld af. Og heldigvis for dette. 

Men ønsker du at ændre på dine vaner og mønstre, så har du brug for at komme i kontakt med din underbevidsthed - de fleste mennesker vil gerne forandring, men grundet manglende kontakt til underbevidstheden, så bliver det ofte næsten umuligt, at ændre meget på de dårlige vaner og uhensigtmæssige mønstre.

3. Din bevidsthed og underbevidsthed samarbejder hele tiden

Det interessante er, at din vågne bevidsthed og din dybe underbevidsthed samarbejder UDEN at du som sådan påvirker og styrer processen. Skulle du styre alle processerne, så ville du ikke få foretaget dig meget i løbet af en dag. 

Din underbevidsthed (eller din automatbevidsthed) tager sig også af alle de ting, du gør automatisk. Det kan være hvordan du trækker vejret eller hvordan du kigger i spejlene, når du kører bil. 

Sagt på anden vis, så er din underbevidsthed et slags styresystem, der styrer tingene bag kulissen. På mange måder er din vågne bevidsthed - dvs. dit ego og din personlighed - et reskab for noget meget komplekst og levende ubevidst. Og det er en stor overraskelse for mange, for vi vil jo gerne selv kunne styre det hele og have den fulde kontrol. 

Men tænk selv over, hvor mange gang du har prøvet at ændre en dårlig adfærd. Det er næsten umuligt fordi den altid har rødder i din underbevidsthed. 

Forestil dig, at du med hypnose fik åbnet portalen til dit indre liv og fik en fornemmelse for nye dele af den personlighed, der lever inde i dig? 

4. Underbevidstheden bestemmer dit liv

De fleste af os har prøvet at rødme, uden at kunne gøre noget ved det. Rødmen er en følelsestilstand (du er forlegen, genert eller føler skam) der overføres til kroppen. Gennem underbevidstheden påvirkes blodkarrene i huden, så de udvider sig og huden bliver rød. Omvendt kan man blive "bleg af skræk", når blodkarrene trækker sig sammen. De fleste har nok også prøvet at få hjertebanken eller mavekneb ved stærke følelser. Alle disse reaktioner i kroppen stammer fra psyken og man kan altså bare ikke beslutte sig for at stoppe dem.

5. Man arbejder med psyken UDEN at den modarbejder forandringsprocessen

Formålet med hypnosebehandling er at påvirke underbevidstheden, så den samarbejder med bevidstheden i stedet for at modarbejde den. Hypnosebehandling er behagelig, uden nogen form for skadelige bivirkninger, og som regel virker den meget hurtigt og effektivt. Derfor bruger lægevidenskaben i stigende grad hypnosebehandling overfor nervøse og psykiske lidelser - med glimrende resultater.

6. Sådan føles det at blive hypnotiseret

Der er ikke noget mystisk eller dramatisk ved at være i hypnose og du kan hele tiden følge med og forstå hvad der sker. Det er lidt som at sætte sig i en biograf, og så vælge at se en film, og så til enhver tid være i stand til at rejse sig og gå ud af biografen. 

Selv om du er meget afslappet i hypnosen, så har du altid kontrollen, hvilket betyder, at du til enhver tid kan vælge at "vågne" også selv om du er i fuld hypnose. Det er således ikke sandt, når der siges, at den hypnotiserede mister bevidstheden og falder i søvnlignende tilstand. Det er den tilstand, der er kendt fra tv-shows, men det har intet med professionel og terapeutisk hypnosebehandling at gøre. Hypnoseshow er blot leg med fantasi - hvor man gennem hypnose giver sig selv lov til at lege frit som et barn

I hypnosen kan du falde i en søvnlignende tilstand, men det er ikke den samme søvn, som den, du oplever om natten i din seng. Så har du brug for hurtigt forandring, så er hypnose et effektivt redskab, der er ganske ufarligt, men dog stadig utroligt bevidsthedsudvidende. 

7. Mindre stress, mere velvære

Lidt ubehagelige data:

 • Knap 10.000 børn får i dag medicin, så de kan sove. 
 • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø.
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress. 
 • Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Skal vi få bedre styr på disse uhyggelige udfordringer, så skal der ske et bevidsthedsspring. Hypnosen er den direkte vej til bedre søvnmønstre, mere indre styrke og lavere stressniveauer. 

Det er afgørende, at vi får genskabt følingen med vores indre liv, således vi er etisk og moralsk rustet til at varetage liv og tilværelse - og her er hypnosen heldigvis vores direkte portal til vores vigtige underbevidsthed. 

8. Få mere styrke når det gælder


Hypnose i Viborg

- så har du brug for ALLE dine psykiske og mentale ressorucer!

Flere og flere mennesker forstår i dag vigtigheden i at kunne mobiliere alle de psykiske og mentale ressourcer, når der skal leveres en særlig vigtig indsats. Forbereder du ikke din psyke, før du skal præstere, så risikerer du, at psyken direkte modarbejder dig. Det er hvad der sker, når man har forberedt sig godt til ex. en prøve eller samtale, men alligvel ender med at levere en utilfredsstillende indsats. 

PRÆSTATIONSHYPNOSE er en hypnoseform, der er udviklet til at give dig den nødvendige psykiske styrke og mentale handlekraft, så du kan få de absolut bedste resultater, i livets krævende udfordringer.

PRÆSTATIONSHYPNOSE er for både børn, unge og voksne - for alle, der ønsker at have styr på sindets mange tanker og følelser i udfordrende situationer.

PRÆSTATIONSHYPNOSE er både simpelt & urtroligt effektivt! 

9. Rygestop i Viborg

Hypnose er af de mest effektive metode til at holde op med at ryge. Omkring 80 procent bliver fri for tobakken allerede efter én til behandlinger. I princippet kan alle stoppe med at ryge. Det kræver blot, at forandringsprocessen med afvænning gribes ordentligt an. Situationen er dog den, at de fleste begår den fejl, at de sætter viljen ind mod tobakken.

Des mere, man koncentrerer sig om at bekæmpe rygetrangen, jo mere tænker man på tobak og kæmper mod trangen til at ryge. Man vinder først krigen mod tobak ved at opgive kampen.

Tobaksafhængigheden er således en vane, der som alle andre vaner har hjemme i den menneskelige underbevidsthed. Enhver dårlig vane bekæmpes derfor mest effektivt, når underbevidstheden bliver påvirket. Og netop en sådan påvirkning sker bedst gennem hypnose. 

10. Hypnose & vægttab i Viborg

Mange synes selv de spiser for meget, men har alligevel svært ved at skære ned på madforbruget eller de søde sager. De tager på i vægt, bliver overvægtige, eller har bare generelt svært ved at tabe sig.

Hvorfor er det således?

Det skyldes at man knytter ubevidste værdier til mad og spisning, hvilket medfører mange forskellige følelser forbundet med madindtag. Man kalder det også trøstespisning, der ofte fører til overvægt, da man indtager mere end man kan at forbrænde. 

Værdierne er mangfoldige og kan variere mellem omsorg, ro, afslapning, kedsomhed, glæde mm. Des mere overvægt man har, des flere værdier er typisk koblet på spisningen.

Hypnose er en hjælp i forhold til at konrollere de følelser, der fører til overforbruget af mad, herunder behovet for søde sager mv. 

Gennem hypnose kan du blive mere bevidst om de ubevidste følelsesmæssige forbindelser med kosten eller de søde sager, og derved får du genskabt dit naturlige medfødte behov for mad. 

Vigtigt at pointere, at hypnose primært skal ses som en assistance til ændringer i madvaner og er altså ikke en metode til vægttab i sig selv. Vægttab, i hvert fald de langtidshldbare, kræver en livsstilsændring.

Overvægt og lavt selvværd

Overvægtige har normalt også problemer med selvværdet eller selvtilliden. Disse problemer begynder ofte længe før vægtstigningen, men bliver værre som man vægten stiger og man føler sig distanceret ift. sin krop. Hypnosen har derfor også til hensigt at styrke selvværdet, da det øger sandsynligheden for at holde vægttabet samt giver mere velvære og livsglæde generelt.

Hypnose hjælper også med:

 • Depression
 • Søvnløshed
 • Panik og uro
 • Lavt selvværd
 • Fordøjelsesbesvær
 • Afhængighedsproblemer
 • Ubevidste fortrængninger
 • Eksamensangst
 • Præstationsangst
 • Sekusualforstyrrelser
 • Traumer
 • Tankemylder