Hvad er borderline?

Hvad er en borderline personlighedsforstyrrelse? 

Personlighedsforstyrrelsen hed tidligere borderline personlighedsforstyrrelse, eller pseudoneurose.

Borderline er en emotionel forstyrrelse i personligheden, dvs. en forstyrrelse, der har baggrund i vanskeligheder ved at håndtere og regulere især smertefulde og angstfyldte følelser. Borderline kommer hovedsagelig til udtryk, når personen føler sig presset følelsesmæssigt. 

Hvis man har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, handler man impulsivt og uoverlagt uden at tænke på konsekvenserne

Man er altså både lunefuld og uforudsigelig. Man har svært ved at styre sit temperament og sin vrede, især hvis man bliver bremset i at følge sine impulser. Og man kommer let i konflikt med andre.

Den findes to former for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse: Impulsiv type og borderline type

Hvis man har impulsiv type, har man problemer med at kontrollere sine impulser og følelser.

Hvis man har borderline, har man desuden problemer med at bevare et nært forhold til andre mennesker. Forholdene bliver intense, men ustabile, og man har en tendens til splitting, dvs. at man kan svinge mellem meget positive og meget negative følelser for andre mennesker. 

Desuden er det almindeligt at man har en usikker identitetsfølelse, hvor man ændrer sine meninger og holdninger alt efter hvem man er sammen med.

Det skønnes at ca. to procent af danskerne har en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse.

11 tegn på borderline-lidelse

1. Impulsiv og risikofyldt, grænsesøgende adfærd, ex. hasarderet kørsel, usikker sex, spil og gambling eller overdrevent brug af narko og alkohol.

2. Man er bevidst omkring destruktiv adfærd, også selvskade, men man er samtidig ude af stand til at ændre adfærden. 

3. Store humørsvingninger.

4. Korte men intense perioder af angst og depression.

5. Upassende og fjendtlig adfærd, der kan eskalere til fysisk konfrontation. 

6. Svært ved at kontrollere følelser eller impulser. 

7.  Problemer med at håndtere paradokser, især hvis disse er forbundet med stærke følelser, så de fremkalder det man kalder ambivalens. 

8. Selvmordstanker og destruktiv adfærd.

9. Følelse af at være misforstået, forladt, alene, tom eller opgivende. 

10. Frygt for at være alene.

11. Selvhadende. 

Komplikationer 

En borderline personlighedsforstyrrelse kan skade mange områder i dit liv. Sygdommen kan have negativ indflydelse på intime forhold, job, uddannelse, sociale aktiviteter og selvforhold, hvilket kan resultere i bl.a.:  

 • Gentagne jobændringer  og/eller uafsluttede uddannelser 
 • Flere juridiske problemer, såsom fængselsstraf
 • Konfliktfyldte forhold, ægteskabelig stress eller skilsmisse 
 • Selvskade, såsom cutting mv. og hyppige indlæggelser 
 • Voldelige forhold/relationer til andre (partnere)
 • Letsindige graviditeter, seksuelt overførte sygdomme, trafikulykker og slåskampe mv. grundet impulsiv og risikabel adfærd
 • Forsøg på selvmord

Derudover kan man have andre psykiske lidelser, såsom:

 • Depression
 • Alkohol og/eller stofmisbrug
 • Angstlidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Maniodepressive tilstande
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Attention-deficiency / hyperactivity disorder, på dansk (ADHD)
 • Andre personlighedsforstyrrelser