Hvad er borderline?

En borderline personlighedsforstyrrelse er en emotionel forstyrrelse, der stammer fra vanskeligheder med at håndtere og regulere særligt smertefulde og angstfyldte følelser.

Udtrykket forstyrres primært, når individet føler sig følelsesmæssigt presset. En person med borderline personlighedsforstyrrelse er kendetegnet ved en følelsesmæssig ustabilitet, hvilket resulterer i impulsiv og uovervejet adfærd uden hensyntagen til konsekvenserne. Personen kan være lunefuld og uforudsigelig, har svært ved at kontrollere temperamentet og vreden, især når impulser bliver begrænset, og oplever ofte konflikter med andre.

Der findes to former for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse: Impulsiv type og borderline type. Impulsiv type indebærer problemer med at styre impulser og følelser, mens borderline type også inkluderer udfordringer med at opretholde nære relationer. Forhold kan være intense, men ustabile, og personen kan svinge mellem meget positive og meget negative følelser for andre. Der er også ofte en usikker identitetsfølelse, hvor meninger og holdninger ændres afhængigt af omgivelserne.

Det skønnes, at omkring to procent af danskerne har en emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

12 tegn på mulig borderlinelidelse

Det er vigtigt at bemærke, at flere af de nedenstående symptomer skal være fremtrædende, før man kan overveje en egentlig personlighedsforstyrrelse. En psykiatrisk undersøgelse er altid nødvendig for en præcis diagnosticering.

 1. Impulsiv og risikofyldt adfærd, såsom hasarderet kørsel, usikker sex, spil og gambling eller overdreven brug af narko og alkohol.

 2. Bevidsthed om destruktiv adfærd, herunder selvskade, men manglende evne til at ændre adfærden.

 3. Store humørsvingninger.

 4. Korte, intense perioder af angst og depression.

 5. Upassende og fjendtlig adfærd, der kan eskalere til fysisk konfrontation.

 6. Svært ved at kontrollere følelser eller impulser.

 7. Problemer med at håndtere paradokser, især hvis de er forbundet med stærke følelser, og derfor fremkalder ambivalens.

 8. Selvmordstanker og destruktiv adfærd.

 9. Kroniske følelser af at være misforstået, forladt, alene, tom eller opgivende.

 10. Frygt for at være alene.

 11. Stor indsats for at undgå følelsen af forladthed.

 12. Selvhadende tanker og adfærd.

Komplikationer 

En borderline personlighedsforstyrrelse kan skade mange områder i dit liv. Sygdommen kan have negativ indflydelse på intime forhold, job, uddannelse, sociale aktiviteter og selvforhold, hvilket kan resultere i bl.a.:  

 • Gentagne jobændringer og/eller uafsluttede uddannelser 
 • Flere juridiske problemer, såsom fængselsstraf
 • Konfliktfyldte forhold, ægteskabelig stress eller skilsmisse 
 • Selvskade, såsom cutting mv. og hyppige indlæggelser 
 • Voldelige forhold/relationer til andre (partnere)
 • Letsindige graviditeter, seksuelt overførte sygdomme, trafikulykker og slåskampe mv. grundet impulsiv og risikabel adfærd
 • Forsøg på selvmord

Derudover kan man have andre psykiske lidelser, såsom:

 • Depression
 • Alkohol og/eller stofmisbrug
 • Angstlidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Maniodepressive tilstande
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Attention-deficiency / hyperactivity disorder, på dansk (ADHD)
 • Andre personlighedsforstyrrelser