Hvad er neurotisk adfærd?

Ikke så få mennesker føler sig ængstelige fra tid til anden. Dette kan eksempelvis observeres eller mærkes:

- når man får en knude i sin mave.

- før en jobsamtale.

- når man har stressede tanker omkring penge og fremtid, eller

- når man går med bekymringer om sit barns helbred - eller sit eget.

Ængstelighed er således en ganske normal del af det at være menneske. Men hvad nu hvis bekymringerne ikke går væk?

Negative tanker eller tvangstanker kan faktisk overtage sindet helt frem til det punkt, at det er svært at håndtere de almindelge hverdagssituationer. Kommer det hertil, så kaldes det for neurotisk adfærd, og en sådan adfærd kan stamme fra psykisk sygdom, men gør det ikke nødvendigvis. 

Neurotisk betyder, at man er ramt af neurose, hvilket er et begreb, der har været i brug siden 1700-tallet for at beskrive mentale, følelsesmæssige eller fysiske reaktioner, der er drastiske og irrationelle. Neutorisk adfærd en automatisk og ubevidst indsats for at håndtere en dybereliggende angst.

Indenfor psykiatrien og psykologien er neurose et fagudtryk der dækker lettere sindslidelsermodsat mere alvorlige sindslidelser såsom psykose, borderline og bipolar. I det gængse sprogbrug er det med tiden blevet udvandet og upræcist og kan også betyder ex. nervøsitet og dårlige nerver. Neturotiske problemer kan dog føre til mere alvorlige lidelser eftersom problemerne kan betyde, at ens personlighed ikke er udviklet stærk nok til at håndtere tilværelsens mange udfordringer.

Symptomerne på neurose er således seriøse i det omfang at de er tegn på at der er pres på personlighedens evne til selvopretholdelse. Et sådan pres opeves bl.a. ved udslag i bl.a. angst, nedtrykthed, tvangspræget adfærd, fobier (irrationel angst for særlige situationer). Den neurotiske person er dog (ofte) bevidst om sine mentale udfordringer modsat den psykotiske. 

Neurotisk adfærd

En neurotisk reaktion afspejler ikke den virkelige situation, og man vil med en psykoanalytisk forståelsesramme tale om at en situation kan frrembringer ubevidste følelser og forestillinger, der bringer voldsomt ubehag og femtvinger uhensigtsmæssig reaktion. Den overdrevne og intensive følelsesmæssige reaktion kan have rødder I uforløste barndomstraumer eller andre lign. 

Man sondrer neurotisk opførsel fra normal adfærd på intensiteten. Neurotiske tanker og adfærd er pr. definition så ekstreme, at de forstyrrer det personlige, professionelle og romantiske liv. 

Ex.

Normal adfærd: Du bekymrer dig om at afslutte et stort projekt på arbejdspladsen til tiden.

Neurotisk adfærd: Du fikserer på deadline og stønner: "Jeg får aldrig det gjort!" Selv om du faktisk har rigeligt med tid og plads til at få opgaven udført.

Normal adfærd: Du kan bedst lide at komme til lufthavnen cirka 2 timer før hver flyvning.

Neurotisk adfærd: Du insisterer på at ankomme 4 timer før afgang, og så spørger du rejseselskabet hvert 10. minut, om afrejsen stadig holder aftalte tid.

I 1980 fjernede den amerikanske psykiatriske sammenslutning udtrykket neurose fra sin diagnostiske manual som for at standardisere kriterierne for psykiske sygdomme. I dag er neurose ikke en selvstændig mental tilstand. I stedet lægger psykiaterne oftest symptomerne i samme kategori som angstlidelse. Med andre ord, hvad der tidligere kaldtes neurose, falder nu under angstens paraply.

Forstå neurosen

Ved en neurose forstås det tilstandsbillede, der fremkommer som resultat af en sygelig, psykopatologisk løsning af en personlig konflikt. En neuroses udvikling og endelige manifestation forgår efter nedenstående skema:

1: En konflikt af personlige og for så vidt stærke, modstridende impulser og affekter (og tilbøjeligheder).

2: Denne konflikt kan ikke magtes af mennesket.

3: Konflikten tilspidses i form af et traume på grund af en situation, der nu kræver konkret valg mellem konfliktens modsatrettede elementer.

4: Valget tør personen imidlertid ikke træffe, hvorfor der indtræffer sjælelig vildrede og en følelsesmæssig forvirring.

5: Situationen bringes til ophør gennem en skinløsning (illusorisk løsning), som så bliver til den aktive neurose.

6: OBS: Det er altså selve skinløsningen, der gør neurosen til et sygeligt fænomen. Den definitive holdning "jeg kan ikke" ligger bag enhver neurotisk attitude, og sygeligheden vælges som en opgivenhedsreaktion og bliver en ubevidst flugtmekanisme. 

Tv-eksempel på neurotisk adfærd

George Louis Costanza er en karakter i den kendte amerikanske sitcom komedieserie Seinfeld (1989–1998), der er udpræget neurotisk. 

Personlighed vs psykisk sygdom

Neurotisk adfærd kan finde sted fordi man bogstaveligt talt har en neurotisk personlighed. Man er i så fald en personlighedstype der ikke har et diagnostisk medicinsk problem.

Indenfor psykologien anses det for et af i alt fem forskellige personlighedstræk:  

 • Ekstraversion (indadvendt-udadvendt)
 • Neuroticisme (bekymret-rolig) 
 • Åbenhed (konventionel-original) 
 • Samvittighedsfuldhed (upålidelig-trofast)
 • Venlighed (irritabel-godmodig)

En neurotisk personlighed har svært ved stress. Her ses de forskellige dagligdags situationer langt værre, end de i virkeligheden er, og der er tlbøjelighed til at at give sig selv skylden såvel som være med pessimisme og negativitet.

Med neurotisk personlighed vil man konstant føle:

 • Irritation
 • Vrede
 • Tristhed
 • Skyld
 • Bekymrethed
 • Fjendtlighed
 • Selvbevidsthed
 • Sårbarhed

Neurotisk adfærd kan også have rødder i psykiske problemer. En neurotisk personlighed kan være mere tilbøjeliged til internalisere lidelser, såsom:

 • Generaliseret angstlidelse
 • Depression
 • Tvangslidelse
 • Social fobi
 • Post traumatisk stress syndrom (PTSD)
 • Panik
 • Antisocial personlighedsforstyrrelse

Neurotisk personlighed eller neurotisk adfærd omfatter ikke vrangforestillinger eller hallucinationer, som er symptomer på psykotiske lidelser, hvor man mister kontakten med virkeligheden. I stedet fokuseres der på egne negative følelser og fejl hvad end de er virkelige eller forstillinger.