Hvad er neurotisk adfærd?

Mange mennesker føler sig ængstelige fra tid til anden. Man kan få en knude i sin mave før en jobsamtale, stressede tanker omkring penge eller bekymringer om sit barn helbred. Det er en ganske normal del af det at være menneske.

Men hvad nu hvis den ekstreme bekymring ikke går væk? Negative tanker eller tvangstanker kan tage over sindet helt frem til det punkt, at det er svært at håndtere hverdagssituationerne. Dette kaldes neurotisk adfærd, og det kan - men bestemt ikke altid - stamme fra psykisk sygdom.

Neurotisk betyder, at man er ramt af neurose, hvilket er et begreb, der har været i brug siden 1700-tallet for at beskrive mentale, følelsesmæssige eller fysiske reaktioner, der er drastiske og irrationelle. Neutorisk adfærd en automatisk ogubevidst indsats for at håndtere en dybereliggende angst.

Indenfor psykiatrien og psykologien er neurose et fagudtryk der dækker lettere sindslidelsermodsat mere alvorlige sindslidelser såsom psykose, borderline og bipolar. I det gængse sprogbrug er det med tiden blevet udvandet og upræcist og dætter I dag nervøsitet og dårlige nerver. Neturotiske problemer kan dog føre til mere alvorlige lidelser eftersom personligheden ikke er udviklet stærk nok til at håndtere tilværelsens mange udfordringer .

Symptomerne på neurose er altså tegn på at der er pres på personlighedens evne til selvopretholdelse. Symptomerne er ofte angst, nedtrykthed, tvangspræget adfærd, fobier (irrationel angst for særlige situationer). Den neurotiske person er dog bevidst om sine mentale udfordringer modsat den psykotiske. 

Neurotisk adfærd

En neurotisk reaktion afspejler ikke den virkelige situation, og man vil med en psykoanalytisk forståelsesramme tale om at en situation kan frembringer ubevidste følelser og forestillinger, der bringer voldsomt ubehag og femtvinger uhensigtsmæssig reaktion.   Den overdrevne og intensive følelsesmæssige reaktion kan have rødder I uforløste barndomstraumer eller andre lign. 

Man sondrer neurotisk opførsel fra normal adfærd på intensiteten. Neurotiske tanker og adfærd er pr. definition så ekstreme, at de forstyrrer det personlige, professionelle og romantiske liv. 

Ex.

Normal adfærd: Du bekymrer dig om at afslutte et stort projekt på arbejdspladsen til tiden.

Neurotisk adfærd: Du fikserer på deadline og stønner: "Jeg får aldrig det gjort!" Selv om det ikke skyldes i flere måneder, og du har lidt andet arbejde at gøre.

Normal adfærd: Du kan bedst lide at komme til lufthavnen cirka 2 timer før hver flyvning.

Neurotisk adfærd: Du insisterer på at ankomme 4 timer før afgang, og så spørger du rejseselskabet hvert 10. minut, om afrejsen stadig holder aftalte tid.

I 1980 fjernede den amerikanske psykiatriske sammenslutning udtrykket neurose fra sin diagnostiske manual som for at standardisere kriterierne for psykiske sygdomme. I dag er neurose ikke en selvstændig mental tilstand. I stedet lægger psykiaterne oftest symptomerne i samme kategori som angstlidelse. Med andre ord, hvad der tidligere kaldtes neurose, falder nu under angstens paraply.

Ved en neurose forstås det tilstandsbillede, der fremkommer som resultat af en sygelig, psykopatologisk løsning af en personlig konflikt. En neuroses udvikling og endelige manifestation forgår efter følgende skema:

En konflikt af personlig og for så vidt strærke, modstridende impulser og affekter (og tilbøjeligheder). Denne konflikt kan ikke magtes af mennesket. Konflikten tilspidses i form af et traume på grund af en situation, der nu kræver konkret valg mellem konfliktens modsatrettede elemente. Valget tør personen imidlertid ikke træffe, hvorfor der indtræffer sjælelig vildrede og en følelsesmæssig forvirring. Situationen bringes til ophør gennem en skinløsning, som så bliver til den aktive neurose. Det er skinløsningen, der gør neurosen til et sygeligt fænomen. Den definitive holdning "jeg kan ikke" ligger bag enhver neurotisk attitude, og sygeligheden vælges som en opgivenhedsreaktion og bliver en ubevidst flugtmekanisme. 

Personlighed vs psykisk sygdom

Neurotiske adfærd kan finde sted fordi man bogstaveligt talt har en neurotisk personlighed. Man er i så fald en personlighedstype der ikke har diagnostisk medicinsk problem. Indenfor psykologien anses det for et af i alt fem forskellige personlighedstræk:  ekstraversion (indadvendt-udadvendt), neuroticisme (bekymret-rolig), åbenhed (konventionel-original), samvittighedsfuldhed (upålidelig-trofast) og venlighed (irritabel-godmodig).

En neurotisk personlighed har svært ved stress. Man ser de forskellige dagligdags situationer langt værre, end de virkelig er, og der er tlbøjelighed til at at give sig selv skylden såvel som have pessimisme og negativitet.

Man kan konstant føle:

 • irritation
 • Vrede
 • Tristhed
 • Skyld
 • Bekymrethed
 • Fjendtlighed
 • Selvbevidsthed
 • Sårbarhed

Neurotiske adfærd kan også have rødder i psykiske problemer. En neurotisk personlighed kan gøre mere tilbøjeliged til internalisere lidelser, såsom:

 • Generaliseret angstlidelse
 • Depression
 • Tvangslidelse
 • Social fobi
 • Post traumatisk stress syndrom (PTSD)
 • Panik
 • Antisocial personlighedsforstyrrelse

Neurotisk personlighed eller neurotisk adfærd omfatter ikke vrangforestillinger eller hallucinationer, som er symptomer på psykotiske lidelser, hvor man mister kontakten med virkeligheden. I stedet fokuseres der på egne negative følelser og fejl hvad end de er virkelige eller forstillinger.