Hvad vil det sige at være paranoid?

Paranoid personlighedsforstyrrelse karakteriseres ved en dyb mistro og mistillid til andre. Individer med denne forstyrrelse er følsomme over for nederlag og reagerer ofte med vrede og afvisning, hvis de oplever modstand.

Mennesker med paranoid personlighedsforstyrrelse ser verden gennem et prisme af fastlåste og forudindtagede meninger, som ofte bliver bekræftet i deres interaktioner med andre. Den grundlæggende mangel på tillid til andre kan stamme fra tidligere oplevelser af ydmygelse eller nedgørelse, hvilket gør det svært for dem at skabe et positivt indre billede af andre.

Relationer præges af ambivalens og negative forestillinger om andres motiver. Paranoide personer pendler mellem et ønske om tryghed og accept og en frygt for at blive nedgjort og latterliggjort. De projicerer egne mangler, svagheder og negative følelser på andre og har svært ved at opgive fastlåste forestillinger.

En paranoid person er konstant opmærksom på potentielle trusler og observerer omgivelserne for tegn på snyd, angreb eller krænkelser. Denne mistænksomme adfærd kombineret med en følsomhed over for kritik og afvisning skaber en vedvarende uafhængighedstrang og en tendens til at moralisere og nedgøre andre.

Under overfladen kan der være en følelse af grandiositet, der leder til arrogance, aggressiv forfølgelse eller ønsket om at ydmyge andre, især når der opstår konflikter på arbejdspladsen.

De hyppigste anvendte forsvarsmekanismer

 1. Projektion:

  • Mekanisme, hvor man ubevidst tilskriver andre egenskaber, man selv har, men ikke vil vedkende sig.
  • Ofte relateret til personens skyggesider eller den facade, man prøver at opretholde over for omverdenen.
 2. Projektiv Identifikation:

  • En psykologisk forsvarsmekanisme og kommunikationsform.
  • En person projicerer uacceptable følelser på en anden, som subtilt påvirkes til at opføre sig i overensstemmelse med det projicerede materiale.
 3. Rationalisering:

  • At finde tilsyneladende logiske grunde til ubehagelige eller pinlige hændelser.
  • Eksempel: "Penge gør ingen lykkeligere" eller "Heller ikke skønhed" som forsvar mod mindreværd.
 4. Fornægtelse/benægtelse:

  • Ved benægtelse undlader man at konfrontere ubehagelige eller overraskende realiteter.
  • Betragtes som en umoden form for fortrængning, hvor man nægter at se noget ubehageligt udefra og lukker øjnene for det.
  • Forskellen mellem fortrængning og benægtelse er, at benægtelse kræver, at personen selv tror på det, og det ses både inden for primitive og mere komplekse forsvarsmekanismer.

Hvad vil det sige at være paranoid?

Ved en paranoid psykose kan personen have vrangforestillinger, som de er fuldstændig overbeviste om er virkelige. Hvis vrangforestillingerne drejer sig om et enkelt tema, kaldes det en enkel paranoia. I dette tilfælde kan personen være overbevist om, at de lider af en sjælden sygdom, som lægerne ikke har fundet, selvom gentagne undersøgelser ikke ændrer på denne opfattelse. Andre kan ikke se sygdommen, men personen bruger al sin tid på at overtale specialister til at udføre flere undersøgelser. De kan blive besatte af at have ret og nægter at give efter, selv når der præsenteres åbenlyse argumenter, beviser og objektive fakta.

En anden form for enkel paranoia kan være en vrangforestilling om, at et andet menneske, som f.eks. en berømt skuespiller, er forelsket i dem. Dette kan føre til overdreven kontakt, som opkald, breve, gaver eller endda skygning. En paranoid psykose varer normalt længe, og behandling med medicin eller psykoterapi har ofte begrænset effekt.