Hvad er psykosomatisk sygdom?

Når psyken påvirker kroppen

Pykosomatiske sygdomme (også kaldet psykogeniske lidelser) er et bevis på hvilken stor magt sindet kan have over kroppen. 

Psykosomatik handler om samspillet mellem psykiske processer og legemlige reaktioner eller sygdomme. 

Udtrykket psyko-somatisk henviser til virkelige og fysiske symptomer, der stammer fra eller påvirkes af sindet, følelserne og underbevidstheden. Psykosomatik handler således om samspillet mellem psykiske processer og legemlige reaktioner eller sygdomme. 

En lang række kroniske lidelser har således en årsagsforbindelse til psykologisk og emotionel stress, og en psykosomatisk sygdom eller lidelse kan forstås som konsekvensen af ubevidste mentale konflikter, komplekser, fortrængninger eller uløste psykiske komplekser.

En normal eller almindelig somatisk (legemlig) sygdom, skyldes derimod en bestemt organisk årsag i kroppen (såsom en skade, inflamation, betændelse, kræft eller infektion mv.).

"Med en lang række kroniske lidelser gælder det forhold, at det ikke kødet eller det organiske, der er sygt, det er blot her vi mærker symtomerne på noget dysfunktionelt. Smerterne har ikke en fysisk lokalitet, som lægen kan observere, hvorfor man heller ikke er syg i lægelig forstand. Smerterne er derimod psykologisk forankret, og er at finde i energien i cellerne, ikke i materien. 

Psyken kan påvirke kroppen, så kroppen føles syg. 

Psykosomatisk betyder at psykiske energier - gamle erfaringer, tanker, følelser og forestilinger - påvirker eller vekselvirker med kroppen på et celleplan, således bestemte slags kroniske sygdomme og lidelser opstår. Lidelserne er generelt ufarlige i sig selv, men kan være mere eller mindre ødelæggende for livskvaliteten.  

Eksempler på psykosomatiske sygdomme er hos voksne:

 • Mavesår
 • Langvarig tarmbetændelse
 • Forstoppelse
 • Hjerteproblemer
 • Forhøjet blodtryk
 • Hukommelsestab
 • Migræne
 • Astma
 • Allergier
 • Menstruationssmerter
 • Nervøs spisevægring
 • Forskellige hudsygdomme
 • I ekstreme tilfælde oplever nogle mennesker midlertidig blindhed, lammelse af lemmer, besvimelse

Eksempler på psykosomatiske sygdomme er hos børn:

 • Mavesmerter
 • Hovedpine
 • Tics
 • Astma
 • Sengevædning
 • Nældefeber
 • Eksem
 • Akne

Hvordan kan vi bedre forstå psykosomatiske lidelser?

Psykosomatiske reaktioner er ganske almindelige, og forekommer hos alle mennesker livet igennem. Disse viser sig som når maven bliver dårlig op til eksamen, sommerfugle i maven, generthed giver rødmen, psykisk anspændhed giver tryk i mellemgulvet eller uro giver hjertebanken.

Psykosomatiske sygdomme er kroniske tilstande, der er mere besværlige eftersom de er kroniske og tilbagevendende. 

Modsat organiske lidelser (kræft, blindtarmsbetændelse, influenza) så kan psyosomatiske lidelser som ex. migræne og irritabel tyktarm komme og gå. En organisk lidelse kommer og går ikke, og den kan normalt også blive livsfarlig for os netop fordi at kroppen har udviklet en fysisk sygdom, der eksisterer udenfor psykens indflydelse.

Stor usikkerhed om psykosomatiske lidelser

Der er stadig stor usikkerhed omkring psykosomatiske lidelsers oprindelse, men der synes at være en vis konsensus omkring det forhold, at bevidstheden kan påvirke kroppen, så kroppen reagerer på bevidstheden.

Igen skal vi forstå, at psykosomatisk involverer samspillet mellem psyke og krop, og psykosomatiske lidelser omfatter alle sæt af symptomer, der ikke har en påviselig fysisk eller organisk oprindelse.

Netop fordi lægevidenskaben ikke kan forklare hvordan denne påvirkning starter - hvor sygdommen helt præcist opstår -  står den moderne medicin næsten helt hjælpeløs ift. at kunne helbrede psykosomatiske sygdomme.

Sådan diagnosticeres psykosomatisk sygdom

Psykosomatiske lidelser er i dag almindeligt kendt i lægevidenskaben.

Når du går til din læge med fysiske symptomer, så er lægens opgave først og fremmest at søge efter en fysisk forklaring på din smerte. Hvis der ikke er nogen åbenlys fysisk årsag, som de let kan teste for, kan det være vanskeligt at komme med en diagnose og en behandlingsplan.

Når din læge ikke kan finde en klar fysisk årsag til din smerte (såsom en skade eller en infektion), kan lægen spørge dig om, hvordan du har det rent følelsesmæssigt.

En almindelig misforståelse er, at psykosomatiske forhold er forestillinger eller "de findes kun i hovedet." Der sker stadig, at mennesker med psykosomatiske lidelser bliver mødt med beskyldninger om hypokondri.  

I virkeligheden er fysiske symptomer på psykosomatiske tilstande reelle og kræver behandling ligesom enhver anden sygdom kræver. 

Hvorfor får vi psykosomatiske og kroniske lidelser?  

1. Hver dag oplever vi mennesker, at leve i en meget kompleks verden og virkelighed, der påvirker både vores krop og psyke med alt fra bakterier til følelsesmæssige indtryk.   

2. Når som helst i livet kan vi blive voldsomt emotionelt påvirket (særligt i barndom/ungdom) og der kan ske en spontan hyperaktivitet af nervøse impulser i hjernen, når de kommunikerer med forskellige områder af vores kroppe. 

3. Disse neurologiske impulser kan fastlåses i gentagende smertefulde og forstyrrende mønstre i kroppen, det er disse mønstre vi kalder for kroniske lidelser. 

4. En kronisk lidelse kan styres udelukkende af det autonome nervesystem, og den kan ikke reguleres og håndteres med vores frie vilje. 

"Man kan ikke blot vælge at lade være med at have en fobi, eller tage en beslutning om at stoppe med at have kronisk hovedpine.

5. Når impulserne er blevet til kroniske lidelser er de nærmest umulige at styre/forandre med viljens kraft, og de kan sjældent fjernes gennem medicinkostændring eller fysiske indgreb.

6. Når de kroniske lidelser er forankret i det autonome nervesystem fungerer de uden for vores bevidsthed og nærmest på linje med hjertebanken, immunforsvar og fordøjelse.