Hvad er irritabel tyktarm & hvordan virker ST-behandling? 

Hvad er irritabel tyktarm?

Irritabel tyktarmsyndrom er en almindelig og kronisk lidelse, der påvirker tyktarmen. På engelsk kaldes tilstanden for IBS (engelsk: irritable bowel syndrome). 

Hvor mange har lidelsen?

Omkring 16 % af befolkningen har i perioder symptomer på irritabel tyktarm (colon irritabile). Men langt fra alle får så mange gener, at de kontakter deres læge.

Hvornår opstår lidelsen?

Irritabel tyktarm opstår ofte i barndommen eller i den unge voksenalder - i perioden hvor personligheden opbygges - og for rigtig mange er lidelsen en livslang tilstand.

Hvad er de normale tegn på lidelsen?

De typiske tegn og symptomer på irritabel tyktarm er kramper, mavesmerter, oppustethed, slim i afføringen, luft og diarré eller forstoppelse - ofte en blanding af begge dele.

Er lidelsen ens for alle?

Det er langt fra alle med irritabel tyktarm, der oplever alvorlige tegn og symptomer. Nogle kan kontrollere deres symptomer ved at styre diæt, livsstil og stress. 

Er lidelsen farlig?

Irritabel tyktarm forårsager heldigvis ikke ændringer i tarmvævet eller øger din risiko for tyktarmskræft, men den kan derimod medføre svære psykiske og fysiske smerter. 

Hvorfor opstår lidelsen?

Lægevidenskaben kan ikke forklare hvorfor lidelsen opstår. Man antager, at tilstanden medfører en øget følsomhed i tarmen for ydre påvirkninger, stress, fødevarer & hormoner (kvinder har dobbelt så stor risiko for at få lidelsen).

Hvad sker der i tarmen?

Den øgede følsomhed giver sig udslag i en øget muskelaktivitet i tarmvæggen. De bløde glatte muskler i tarmen, der også påvirkes af underbevidstheden, får tarmene til at bevæge sig. Konsekvensen bliver en uhensigtsmæssig øget og forstyrrende aktivitet i tarmen, der ofte fører til ansamlinger af luft, løs mave eller træg mave. 

Hvad trigger uroen og mavetarmbevægelserne?

Stress, bekymringer, spændinger, angst og problemer i hverdagen vil hos mange udløse denne type mavegener, men regnes ikke som årsag til generne. Hvad værre er, at selve oplevelsen af at have irritabel tyktarm medfører ængestlighed og uro, som igen påvirker tarmen, og herefter skabes ofte et svært mønster, hvor tarm og psyke fastholdes i en meget kritisk vekselvirkning, hvor problemerne vokser og vokser. 

Hvad kan ST-behandling hjælpe med?

ST-behandling er indtil videre den eneste behandlingsform, der tilbyder at kunne fjerne årsagen til lidelsen. Dette ved at fjerne de ubevidste følelser, der påvirker tarmens glatte muskler via underbevidstheden. 

Men man kan jo ikke bevise hvad der forårsager irritabel tyktarm?

Det er rigtigt.

Lægevidenskaben kan ikke finde en organisk årsag til lidelsens opståen. Dette skyldes med al sansynlighed, at lidelsen alene er en psykosomatisk lidelse, der opstår som et led i den psykologiske opbygning af personligheden. 

Underbevidstheden glemmer aldrig! Alle erfaringer medfører emotionelle påvirkninger af kroppen - nogle af disse får et uhensigtsmæssigt og permanent mønster.

Den bedste forklaring på en årsag er, at det er bevidsthedsfænomener - erfaringer, sanseindtryk og ubevidste følelser - der på psykosomatisk vis påvirker tarmens glatter muskler.

Hvad er anderledes ved ST-behandling?

ST-metoden antager, at irritabel tyktarm er en psykosomatisk lidelse, der er forårsaget af ubevidste følelsesmæssige oplevelser, der er blevet låst fast i kroppen.

Selve behandlingsmetoden hander udelukkende om at fjerne de fastlåste ubevidste følelser og bevidsthedsfænomener, der er i stand til at påvirke tarmens glatte muskler via det autonome nervesystem. 

Når den psykologiske årsag er lokaliseretidentificeret og fjernet, så forsvinder irritabel tyktarm-lidelsen.

Målet med ST-behandling er at fjerne lidelsen totalt eller som minimum skabe 80 % bedring. 

Hvornår skal du kontakte din læge?

 

Du skal altid kontakte din læge, hvis du oplever en vedvarende ændring i tarmvaner eller andre tegn eller symptomer på irritabel tyktarm. De kan nemlig indikere en mere alvorlig tilstand, såsom tyktarmskræft.

 

Mere alvorlige tegn og symptomer inkluderer:

  • Vægttab
  • Diarré om natten
  • Rektal blødning
  • Jernmangelanæmi
  • Uforklarlig opkast
  • Sværhedsmæssigt at sluge
  • Vedvarende smerter, der ikke lindres ved at passere gas eller tarmbevægelse/fordøjelse

Det vigtigste er at udelukke en alvorlig sygdom, og vi anbefaler altid alle vores klienter, at blive undersøgt hos lægen, således det kan udelukkes, at der er tale om mere alvorlige sygdomme.