Hvad er irritabel tyktarm & hvordan virker ST-behandling?

Hvad er irritabel tyktarm?

Irritabel tyktarmsyndrom er den hyppigste kroniske mavetarmlidelse, der påvirker tyktarmen. På engelsk kaldes tilstanden for IBS (engelsk: irritable bowel syndrome). 

Hvor mange har lidelsen?

Omkring 16 % af befolkningen har i perioder symptomer på irritabel tyktarm (colon irritabile). Men langt fra alle får så mange gener, at de kontakter deres læge.

Hvornår opstår lidelsen?

Irritabel tyktarm opstår ofte i ungdommen eller i den unge voksenalder, og for rigtig mange er den kroniske lidelse en livslang tilstand.

Hvad er de normale tegn på lidelsen?

De typiske tegn og symptomer på irritabel tyktarm er kramper, mavesmerter, oppustethed, slim i afføringen, luft og diarré eller forstoppelse - ofte en blanding af begge dele.

Er lidelsen ens for alle?

Det er langt fra alle med irritabel tyktarm, der oplever alvorlige tegn og symptomer. Nogle kan kontrollere deres symptomer ved at styre diæt, livsstil og stress. 

Er lidelsen farlig?

Irritabel tyktarm forårsager heldigvis ikke ændringer i tarmvævet eller øger din risiko for tyktarmskræft, men den kan derimod medføre svære psykiske og fysiske smerter. 

Hvorfor opstår lidelsen?

Lægevidenskaben kan ikke forklare hvorfor lidelsen opstår. Man antager, at tilstanden medfører en øget følsomhed i tarmen for ydre påvirkninger, stress, fødevarer & hormoner (kvinder har dobbelt så stor risiko for at få lidelsen).

Hvad sker der i tarmen?

Den øgede følsomhed giver sig udslag i en øget muskelaktivitet i tarmvæggen. De bløde glatte muskler i tarmen, der også påvirkes af underbevidstheden, får tarmene til at bevæge sig. Konsekvensen bliver en uhensigtsmæssig øget og forstyrrende aktivitet i tarmen, der ofte fører til ansamlinger af luft, løs mave eller træg mave. 

Hvad trigger uroen og mavetarmbevægelserne?

Stress, bekymringer, spændinger, angst og problemer i hverdagen vil hos mange udløse denne type mavegener, men regnes ikke som årsag til generne. Hvad værre er, at selve oplevelsen af at have irritabel tyktarm medfører ængestlighed og uro, som igen påvirker tarmen, og herefter skabes ofte et svært mønster, hvor tarm og psyke fastholdes i en meget kritisk vekselvirkning, hvor problemerne vokser og vokser. 

Lægehjælp til irritabel tyktarm

De farmakologiske behandlingsmuligheder af irritabel tyktarm er generelt dårlige og kan alene maskere symptomerne. Derfor lægges der normalt vægt på non-farmakologiske behandlingsprincipper som beroligelse og diætetisk vejledning. 

Hvad kan ST-behandling hjælpe med?

ST-behandling er terapeutisk behandlingsform, der sigter mod at fjerne årsagen til lidelsen eller formindske generne med 80%. 

Men man kan jo ikke bevise hvad der forårsager irritabel tyktarm?

Det er korrekt. 

Lægevidenskaben kan ikke finde en organisk årsag til irritabel tyktarm. En diagnosticering er derfor en udelukkelsesdiagnose, hvor man udelukker alvorlig sygdom og konstaterer en kronisk forstyrret og irriteret tyktarm. 

Den grundlæggende antagelse i ST-behandling er, at irritabel tyktarm er en psykosomatisk/psykogenisk lidelse, der opstår som et led i den følelsesmæssige/psykologiske opbygning af mennesket. 

Underbevidstheden glemmer aldrig og nogle emotionelle indtryk kan være meget voldsomme at opleve. Disse følelser forsvinder ikke, men kan blive en aktiv del af kroppens fysiologiske reaktionsmønster. 

Svære og fortrængte følelsesindtryk kan via kroppens autonome nervesystem ende med at påvirke tarmens glatte muskler, hvilket således bliver årsagen til en række af de svære mavetarmgener, vi forbinder med irritabel tyktarm. 

Hvad er anderledes ved ST-behandling?

Selve behandlingsmetoden hander udelukkende om at lokalisere, identificere og fjerne de fastlåste ubevidste følelser og bevidsthedsfænomener, der er i stand til at påvirke tarmens glatte muskler via det autonome nervesystem. 

Når den psykologiske årsag er lokaliseretidentificeret og fjernet, så enten forsvinder symptomer på lidelsen eller generne mindskes omkring 80 %.

Hvornår skal du kontakte din læge?

 

Du skal altid kontakte din læge, hvis du oplever en vedvarende ændring i tarmvaner eller andre tegn eller symptomer på irritabel tyktarm. De kan nemlig indikere en mere alvorlig tilstand, såsom tyktarmskræft.

 

Mere alvorlige tegn og symptomer inkluderer:

  • Vægttab
  • Diarré om natten
  • Rektal blødning
  • Jernmangelanæmi
  • Uforklarlig opkast
  • Sværhedsmæssigt at sluge
  • Vedvarende smerter, der ikke lindres ved at passere gas eller tarmbevægelse/fordøjelse

Det vigtigste er at udelukke en alvorlig sygdom, og vi anbefaler altid alle vores klienter, at blive undersøgt hos lægen, således det kan udelukkes, at der er tale om mere alvorlige sygdomme.