Hvorfor er din indre stemme så kritisk?

Kender du til den indre stemme, der hvisker, "Du er ikke god nok," eller råber, "andre synes, du er forkert"? "Hvis ikke perfekt nu, så vil alt gå galt i fremtiden." Denne indre kritiker er et velkendt psykisk fænomen for mange mennesker, der konstant kritiserer og vurderer deres handlinger, tanker og følelser. Det er som om, at det aldrig kan blive godt nok, der mangler altid noget. Der er en kronisk indre uro og stress, der sætter sig i tankerne og bliver til bekymringer, overvejelser, tvivl og spekulation.

Den indre kritiker kan være en uundgåelig livsledsager, der påvirker vores selvværd og mentale velvære. Den sætter grænser for vores livsrejse, livskvalitet og hæmmer vores udfoldelsesmuligheder. Denne nådesløse stemme kan forstærke følelser af skam og utilstrækkelighed, og den kan få os til at tvivle på vores egen værdi igennem hele livet.
 
HVORFOR OPSTÅR DEN INDRE KRITIKER?
 
Der vil altid være forskellige motiver og personlige årsager til dens opståen. Man kan forstå den indre kritiker som en del af vores psyke, der prøver at beskytte os mod en ofte farlig, forvirrende og uforstående omverden.
 
Har man for eksempel haft en opvækst uden den fornødne empati og tilstrækkelig emotionel intelligens hos omsorgspersoner, har sind og hjerne måttet udvikle sine egne strategier for at bevare indre sammenhæng og en form for orientering og tryghed i livet.
Problemet opstår, når børn og unge ikke føler sig forstået, betingelsesløst elsket og accepteret. I deres perception bliver verden et farligt sted, hvor andre menneskers kritik kan føles selvudslettende. Denne opfattelse gør, at hele verden virker farlig.
 
For at sikre tilknytning, værdi og berettigelse i fællesskabet udvikler underbevidstheden en strategi. Barnet stræber efter at være perfekt, korrekt og leve op til samfundets normer. Ved at være god og sød mod alle forsøger barnet at skabe en tryg verden og beskytte sig mod kritik og afvisning. Denne strategi søger accept og anerkendelse, men kan også føre til konstant stress og utilstrækkelighed.
 
Den indre kritiker vil medføre en kronisk følelse af angst og utilstrækkelighed. Hvad der oprindeligt var tænkt som en beskyttelse, bliver i stedet en kilde til konstant stress og selvundergravelse.
 
SÅDAN SLIPPER DU FRI AF DEN INDRE KRITIKER
 
Gennem TERAPI kan man begynde at identificere de mønstre og oplevelser, der har formet den kritiske stemme, og herfra udvikle strategier for at mindske dens indflydelse.
 
Via HYPNOSE åbner der sig mulighed for at kontakte det indre barn, der er blevet efterladt til sin egen sårbarhed. Ved at nå frem til dette indre barn, som repræsenterer de dybeste følelser og smertefulde oplevelser i vores liv, kan vi begynde en helingsproces, der virkelig kan lede os tilbage til den naturlige og sunde livsbane, som var os tiltænkt fra fødslen af.
 
Ved at genopleve og forstå vores indre barns behov og følelser åbner vi op for muligheden for at give os selv den kærlighed og omsorg, som måske manglede i vores opvækst. Dette skridt kan være afgørende for at befri os fra byrderne fra fortiden og opnå dybere selvindsigt og indre harmoni.