Hvad er migræne & hvordan virker ST-behandling?

Hvad er migræne?

Migræne er en halvsidig, dunkende, periodisk hovedpine, som rammer i ale aldre. Migræne er ofte ledsaget af kvalme samt opkastninger. Når man har et migræneanfald bliver man gerne overfølsom over for næsten alle udefrakommende påvirkninger (særligt lys og lyd) og søger derfor ofte ro i et mørkt, isoleret lokale.

Anfaldet af hovedpine varer normalt fra få timer og i op til tre døgn.

Hvor mange har lidelsen?

Cirka 15 procent af den danske befolkning har haft migræne inden for et år og mere end 80 procent af befolkningen har haft spændingshovedpine inden for et år. Mange lider både med migræne og spændingshovedpine.

  • Cirka 15 % af alle mænd og kvinder i hele verden har migræne.
  • Mere end en halv million mennesker i Danmark har migræne.

Hvorfor opstår lidelsen?

Lægevidenskaben kender ikke årsagen til hvorfor migræne opstår. Man ved dog med sikkerhed, at de store blodkar udenpå hjernen under et anfald skiftevis udvider og trækker sig sammen. Det er formentlig denne udvidelse af blodkarrene, som fremkalder smerten, men det er en ændret elektrisk aktivitet i hjernecellerne der får anfaldet til at starte og såmænd også til at stoppe igen.

Migræne betragtes her som en neurologisk lidelse, der med al sandsynlighed opstår på psykosomatisk vis, dvs. via sanse- og bevidsthedsindtryk, der påvirker det autonome nervesystem. 

Forskellige migrænetyper

Ikke to migrænepatienter lider med de nøjagtigt samme symptomer, men man taler normalt om to almindelige migræneformer:

1. "Almindelig" migræne, dvs. migræne uden aura, og

2. "klassisk" migræne, dvs. migræne med aura. 

Almindelig migræne (uden aura)

Langt hovedparten af alle migrænepatienter har migræne uden aura (cirka 85 %). 

Symptomerne omfatter stærk og tilbagevendende hovedpine, der mest fremspringer i den ene side af hovedet. Hovedpinen kan dog skifte side og endda sprede sig til hele hovedet.

Almindelig migræne medfører gerne jagende, pulserende smerter som ofte ledsages af kvalme, opkastning og overfølsomhed over for lys, lyd såvel som lugte.

Et anfald varer normalt mellem 4 timer og tre døgn, og mange foretrækker at ligge i et mørkt værelse indtil symptomerne er mindsket tilstrækkeligt.

Klassisk migræne (med aura)

Omkring 15 % af de, der lider af miræne oplever at migræneanfald begynder med en aura. Aura er et medicinsk udtryk, der beskriver symptomer, der kan ledsage en migræne. Aura kan omfatte synsforstyrrelser, men de kan også opleves som følelsesløshed eller snurren, omtågethed såvel som følelse af manglende balance og/eller svimmelhed.

Medicinsk behandling af migræne

Fælles for al medicinsk behandling målrettet mod migræne er, at man udelukkende sigter mod at fjerne symptomerne på migræne. Dette skyldes igen, at man lægevidenskabeligt ikke ved hvorfor migræne overhovedet opstår.

Medicinsk behandling kan positivt medvirke til, at smerterne og andre migrænerelaterede symptomer kan mindskes, men altså ikke fjernes.

Med eller uden medicin vil man normalt få migræneanfald lige så hyppigt som altid. 

Hvorfor kan ST-behandling hjælpe på migræne?

ST-behandling er en behandlingsform, der har til formål at fjerne årsagen til migræne - ikke maskere symptomerne. Dette ved at fjerne de ubevidste følelser, der gennem underbevidstheden (det autonome nervesystem) påvirker blodkarrene i hjernen. 

Men man kan jo ikke bevise hvad der forårsager migræne?

Det er rigtigt.

Lægevidenskaben kan ikke finde en organisk årsag til migrænelidelsens opståen. Med  konkluderer man som en konsekvens af metodens meget gode resultater, at migræne-lidelsen er en psykosomatisk/psykogenisk lidelse, der opstår som et led i den følelsesmæssige/psykologiske opbygning af mennesket. 

Underbevidstheden glemmer aldrig og nogle emotionelle indtryk kan være meget voldsomme at opleve. Disse følelser forsvinder ikke, men kan blive en aktiv del af kroppens reaktionsmønster.

Svære og fortrængte følelsesindtryk kan via kroppens autonome nervesystem ende med at påvirke blokarrene i hjernen. Dette betyder, at disse følelser helt af sig selv igangsætter en proces, der får blodkarrene til at udvide sig og trække sig sammen, således migrænesymtomerne opstår. 

Hvad er anderledes ved ST-behandling?

ST-behandling har som grundlæggende antagelse, at migrænelidelse og kronisk hovpine bliver igangsat fra underbevidstheden. De anskues begge som psykosomatiske lidelser.

I ST-behandling anskues hovedpine generelt for værende en psykogenisk lidelse, der kommer til udtryk gennem fysisk smerte.

Ønsker man at fjerne migræne og spændingshovedpine, så skal man ikke bekæmpe symptomerne, men finde de ubevidste følelser, der igangsætter det stigende tryk i blodkarrene

Eftersom migræne er psykologisk igangsat via det autonome nervesystem, så sigter behandlingsmetoden udelukkende mod at fjerne de fastlåste ubevidste følelser og bevidsthedsfænomener, der er i stand til at igangsætte migræne og hovedpine.

Når den psykologiske årsag er lokaliseret, identificeret og fjernet, så forsvinder migrænelidelsen (såvel som spændingshovedpine). 

Målet med ST-terapi er at fjerne migræne og hovedpine eller som minimum skabe 80 % bedring.